english 
 
   
 
 

TEVÉKENYSÉGEK

 

 


Elektronikus vonali sorompó vezérlő berendezés (UTB)
 
 A Műszer Automatika Kft. UTB típusú berendezése az első teljesen elektronikus, magyar fejlesztésű vasúti biztosítóberendezés. Fejlesztése 1994‑ben kezdődött az OMFB támogatásával. A mintaberendezés a szükséges engedélyek és hatósági tanúsítványok birtokában 2000 decemberében lépett üzembe. Az azóta eltelt idő alatt folyamatosan kerültek átadásra az újabb berendezéseink, jelenleg Magyarországon már 15 darab ilyen berendezés üzemel. 2008 óta már külföldön is működik két UTB által biztosított útátjáró. Az UTB vezérlése teljesen elektronikus, két mikroprocesszoros kialakítású. Jelfogókat a biztonsági lekapcsolást megvalósító jelfogókon kívül egyáltalán nem tartalmaz.

UTB-UVM Moduláris hardver felépítésének köszönhetően könnyen igazítható a helyi igényekhez és lehetővé teszi a berendezés későbbi bővítését. Az adott vasúti környezetben minden UTB-ben azonos, az üzemeltető vasút szabályainak megfelelő szoftver fut. A szoftver réteges felépítése miatt a biztonsági funkciókat megvalósító, tanúsított szoftver nem az egyes telepítési helyszínekre, hanem a sorompót üzemeltető vasút szabályaira épül. A helyi kiépítéshez a berendezést a következő rétegben elhelyezkedő paramétertábla beállításával lehet illeszteni, azaz új telepítések esetén vagy a meglévő útátjáró biztosításának megváltoztatása esetén a tanúsított szoftver alkalmas az újabb elemek és helyszínek kezelésére.
 Ennek megfelelően az UTB az üzemelési ideje alatt kiegészíthető a korábbi kiépítésétől függetlenül további közúti jelzőkkel, igény szerint vasúti jelzőkkel, illetve az útátjáró biztosításához csapórudakkal is.
 Az UTB-vel biztosított útátjáró lehet fény-, vagy fény- és félsorompós kialakítású, emellett az UTB a közúti forgalomirányító berendezéssekkel is képes együttműködni. A berendezés jelenlegi kialakítása akár három vágányos pálya biztosítására is képes. A vonatérzékelés választható módon kialakítható pontszerű, hosszú sínáramkörös vagy tengelyszámlálós szakaszokkal is, de más berendezéstől érkező indítást is képes fogadni. Igény esetén útátjáró ellenőrző jelző vagy fedezőjelző telepítésére is mód van, de arra is lehetőség van, hogy az UTB más biztosítóberendezés által kezelt jelzővel létesítsen függőségi kapcsolatot.
 Az üzemeltetést és a karbantartást diagnosztikai és távfelügyeleti rendszer segíti, utóbbival vezetékes vagy vezeték nélküli kapcsolaton keresztül folyamatosan figyelemmel követhető az UTB működése. A távkezelést bármilyen a magyarországi vasutakon üzemelő visszajelentéshez lehet illeszteni, így megvalósítható az országos közforgalmú vasutakon alkalmazott, ún. kétvezetékes visszajelentés is. A távkezelő felület ugyanakkor lehetőséget ad arra, hogy más biztosítóberendezésekkel akár közvetlenül, elektronikus táviratok formájában kommunikáljon a berendezés. Lehetőség van továbbá az UTB saját távkezelő felületének a visszajelentést fogadó szolgálati helyre történő telepítésére is, akár a Magyarországon elterjedt Domino pultba történő beépítéssel is.
 A távfelügyeleti rendszer segítségével a távkezelőn megjelenő adatokon kívül jóval mélyebb diagnosztikai feladatok láthatók el. A távfelügyelet segítségével a berendezés automatikusan végrehajtásra kerülő tesztjei, a hibanapló, illetve a vasúti mozgások által generált események pontos naplója is lekérdezhető. A berendezésben ún. „fekete doboz” is működik, amely pontosan, időbélyegekkel ellátva képes rögzíteni a berendezés állapotait, így felhasználható a hatósági eljárást igénylő eseményeket követő vizsgálatokban. A „fekete dobozok” a helyszínen a berendezés leállítása után kiszerelhetők és pótolhatók, így a vizsgálathoz szükséges adatok felülírása nélkül a berendezés tovább üzemelhet. A moduláris rendszerfelépítés előnye az üzemeltetés során is jelentkezik. A tipizált és a berendezések között csereszabatos elemek cseréje egyszerű, a tartalékkészlet beszerzése gazdaságosabb.
 A modularitás szintén támogatja a már említett bővíthetőséget, amellyel élettartama során a berendezés a megváltozott forgalmi igényekhez alakítható.
 A mintaberendezés üzembe állása óta eltelt időszakban a magyarországi UTB-k már közel 2,5 millió működési ciklust teljesítettek, amellyel kivívták az üzemeltetők elismerését. Ennyi működési ciklus kellő mennyiségű üzemi tapasztalatot adott a folyamatos fejlesztéshez is, aminek eredményét jól mutatja, hogy a vizsgált mintegy 133 ezer működés során mindössze 410, döntően külső okra visszavezethető zavar fordult elő. A berendezések üzemeltetését igény szerint a Műszer Automatika Kft. saját, országos szervizhálózata is segíti. Az üzemeltető megrendelése esetén vállaljuk a berendezések időszakos karbantartását, valamint a felmerülő zavarok vagy hiba események esetén is tudunk támogatást nyújtani.

 Az UTB berendezés jelenlegi kiépítése:
 • 3 vasúti vágány (bővíthető).
 • pontszerű, hosszú szakaszos, vagy tengelyszámlálós vonatérzékelés.
 • a megrendelő specifikációja szerint vágányonként és irányonként vasúti fedező jelző
 • opcionálisan ismétlőjelző bármelyik vasúti fedező jelzőhöz
 • 16 közúti jelző (bővíthető)
 • 8 sorompó hajtómű (bővíthető)
 • LED-es vagy izzós fényáramkörök (35V, 330-475 mA).
 • közúti forgalomirányító gép csatlakozási felület
 • elektronikus távkezelő felület - távfelügyelet többféle adatátvitellel (IP alapú, GSM/GPRS, telefon)

 Az UTB berendezés alkalmazásának előnyei:
 •  Kompakt, moduláris felépítés
 •  Vasútspecifikus, tanúsított, többrétegű szoftver
 •  Az egyes útátjárók kiépítése paramétertáblából állítható be
 •  Kevés kopó alkatrész
 •  Alacsony meghibásodási ráta
 •  Alacsony karbantartás-igény
 •  Részletes hiba- és üzemi naplók
 •  Teljes körű műszaki távfelügyelet többféle adatátvitellel
 •  Országos szervízhálózat

 Referenciák:
 • 15 db berendezés Magyarországon
 • 2db berendezés Bosznia-Hercegovinában
 
 

KAPCSOLÓDÓ TERMÉKEK
 

 
 
 
Minden jog fenntartva Műszer Automatika Kft.
Nyitólap Elérhetőségek Admin english